Forvert / deleier

Forvert / deleier 2017-06-05T21:33:01+00:00
Å drive aktivt innen hundesport, og alt dette innebærer av trening og fokus på de hundene som bor sammen med oss, betyr at vi ikke har mulighet til å ha mange hunder i familien. Trening av hund tar tid, og hver enkelt hund trenger individuell trening og oppfølging, både psykisk og fysisk. Vi har ikke mulighet til å følge opp mange hunder daglig, med de ambisjonene vi har innen hundesporten og den treningsmengde dette medfølger.
 
Rett som det er dukker det opp valper som vi av ulike grunner finner interessante, ved siden av kullene vi selv avler opp. Iblant kan det være valper som vi ønsker å beholde avelsretten på, for at de med tid og stunder kanskje kan inngå i vårt avelsprogram.
 
Vi ønsker deleier eller fôrvert som kan ta godt vare på valper/hunder vi  mener vil være særdeles lovende med tanke på våre avelsmål. Våre ambisjoner innen avel av disse rasene vil hovedsakelig gå i retning av å bevare rasene som de brukshunder/jakthunder de er, både med tanke på mentalitet og helse, hvor de skal så langt det lar seg gjøre oppfylle rasestandarden. Innenfor begge rasene vil dette bety at vi ønsker å beholde den selvsikre trygge hunden, med alle psykiske og fysiske forutsetninger for å være en brukshund/jakthund.
 
Å være fôrvert hos oss vil bety at vi plasserer ut en hund kostnadsfritt med en avtale som vi utarbeider sammen, slik at alle parter får mulighet til å være med å bestemme. Avtalen vil typisk bestå i at man i det store og det hele vil kunne betrakte hunden som sin egen, men at vi har rettigheter til å avle på hunden, såfremt hunden oppfyller våre strenge krav til en avelshund. Ved en deleie-avtale ønsker vi muligheten til å ha ett kull på hunden, mens ved en fôrvertavtale ønsker vi muligheten til 2 kull. Om hunden ikke viser seg egnet i avel, vil hunden overskrives fôrvert / deleier med avelsperre. Fôrvert / deleier vil typisk stå for alle daglige utgifter som påløper ved hundehold, som f.eks mat, forsikring, vaksinasjoner, HD/ED røntging, mens vi står for utgifter som utstillinger og prøver vi melder hunden til. Vi krever at fôrvert / deleier skal holde hunden i god fysisk form, samt delta på valpekurs, unghundkurs og andre aktiviteter som bidrar til gode relasjoner mellom hund og fører. Vi ønsker iblant å ha med hunden på utstillinger, men dette skal på forhånd avtales med forvert / deleier.
 
Vi ønsker med bakgrunn i dette å komme i kontakt med deg som kan gi valpen/hunden ett trygt, varig og aktivt hjem. Vi ønsker at du skal være aktiv med hunden og delta på valpekurs og unghundkurs, og det er ønskelig om du vil fortsette å trene en eller flere hundesporter som agility, lydighet, rally-lydighet, brukshund, redningshund, blodspor, service/terapihund, ski-trekk, utstilling etc.
 
Hvorfor skal du bli fôrvert eller deleie hund med oss, istedet for å kjøpe hund? Vi kan tilby livslang støtte hva angår hundehold og oppdragelse. Vi kan se etter hunden i perioder hvor du er på ferie etc, du kan delta i vår treningsgruppe så mye du vil og være med å trene mange morsomme aktiviteter og få uvurderlige kunnskaper om hvordan å trene hund. Vi ønsker ett nært og godt samarbeid med deg, og du bør dermed bo på Østlandet (og helst så nære Lillestrøm som mulig).
 
 
Ta kontakt med oss på telefon +47 95 83 85 87 eller mail hvis du har spørsmål eller synes dette høres spennende ut!