Amund 4 år kjører ATV helt alene. Full konsentrasjon

Amund 4 år og Tina 8 år

Amund viser frem bremsesporene sine

Tina 8 år og Mozart 14 år (og 150 for tung etter 4 mnd beite!….)